ต.ค.
16
ปิดความเห็น บน Plant Adaptations – Adaptation in grassland habitats

Plant Adaptations – Adaptation in grassland habitats

Author Hope    Category Adaptation     Tags

  Plant Adaptations   การปรับตัวของพืช

  Plants have adaptations or special features to help them survive(live and grow) in each particular habitat.These adaptations might make it very difficult for the plant to survive in a different habitat.This explains why certain plants are found in one area,but not in another.For example,cactus is found in the deserts and not in the Arctic.Similarly grassland habitats are home to tall grasses and very tall trees are not found there.

  พืชมีการปรับตัวหรือคุณสมบัติพิเศษเพื่อช่วยให้พวกมันอยู่รอด(มีชีวิตเเละเติบโต)เฉพาะในเเต่ละถิ่นที่อยู่ การปรับตัวเเบบนี้อาจทำให้มันยากมากต่อการที่พืชจะอยู่รอดในที่ต่างถิ่น นี้เป็การอธิบายว่าทำไมพืชบางชนิดถูกพบในพื้นที่เเห่งหนึ่ง,เเต่ไม่พบในที่อื่น ยกตัวอย่างเช่น ต้นกระบองเพชรพบในทะเลทรายเเต่ไม่พบในเเถบขั้วโลกเหนือ ในทำนองเดียวกันถิ่นที่เป็นทุ่งหญ้าเป็นที่อยู่ของต้นหญ้าสูงและต้นไม้ที่สูงๆจะไม่พบว่ามีที่นั่น

Adaptation in grassland habitats   การปรับตัวในถิ่นที่เป็นทุ่งหญ้า

  The temperate grasslands or the prairies are windy, have hot summers and cold winters.Rainfall is uncertain and in the range of about 25 to 75 cm. per year,and drought is common.The soil is very rich in organic material as grasses die off every year,enriching the soil.Since the area is well-suited to agriculture,wheat is extensively farmed,as a result few original prairies survive today.

  ภูมิอากาศของพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้ามีลมเเรง,มีร้อนในฤดูร้อนเเละเย็นในฤดูหนาว ปริมาณน้ำฝนที่ตกไม่แน่นอนเเละอยู่ในช่วงประมาณ 25 ถึง 75 เซ็นติเมตรต่อปี,เเละภัยเเล้งเป็นเรื่องปกติ ดินที่อุดมไปด้วยสารอินทรีย์ก็เพราะหญ้าได้ตายลงทุกๆปี,ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากพื้นที่เหมาะสมในการทำเกษตรกรรม,ข้าวสาลีได้ปลูกกันอย่างกว้างขวาง,เป็นผลให้เหลือทุ่งหญ้าเดิมน้อยงลงทุกวันนี้

  • Soft stems enable prairie grasses to bend in the wind.
    ลำต้นอ่อนทำให้หญ้าในทุ่งสามารถลู่โค้งตามเเรงลม
  • Narrow leaves minimise water loss.
    ใบที่แคบลดการสูญเสียน้ำ
  • Many grasses are wind pollinated and are well-suited to the exposed,windy conditions of grasslands.
    หญ้าหลายชนิดผสมเกสรโดยอาศัยลมและมีความเหมาะสมในการสัมผัสกับสภาวะที่ลมแรงของทุ่งหญ้า

< Prev     Next >

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6