ต.ค.
10
ปิดความเห็น บน Decomposers

Decomposers

Author Hope    Category The Web of Life     Tags

  Decomposers   ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

  Decomposers are organisms that feed on dead plants or animals and break them down into simple substances.These substances return to the environment. Decomposers can also break down waste matter into simple substances.

  Decomposers เป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้ซากพืชเเละสัตว์ที่ตายเเล้วเป็นอาหารเเละทำลายมันลงให้เป็นธาตุพื้นฐาน สารเหล่านี้กลับคืนไปสู่สิ่งเเวดล้อม ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ยังสามารถทำลายวัตถุที่เป็นของเสียให้เป็นธาตุพื้นฐานด้วย 

Decomposing plants   ย่อยสลายพืช

  Earthworm and millipedes feed on the leaves littered on the forest floor,breaking them into smaller pieces.These animals speed up the work of the decomposers.

  ไส้เดือนดินเเละกิ้งกือได้เศษซากใบไม้ที่กระจายอยู่บนพื้นตามป่า้เป็นอาหาร, ทำลายพวกมัน(ซากใบไม้)ลงให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย สัตว์เหล่านี้เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานของผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์

  Decomposers like bacteria and fungi grow on these dried leaves.They feed on the leaves and break them down into simple substances like nutrients,carbon dioxide an water.

  ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นแบคทีเรียเเละเห็ดราเติบโตบนใบไม้เเห้งเหล่านี้ พวกมันได้ใบไม้เป็นอาหารเเละทำลายมันลงให้เป็นธาตุพื้นฐาน อย่างเช่นสารอาหาร,คาร์บอนไดออกไซด์เเละน้ำ

  The nutrients become apart of the soil.Some of these nutrients are minerals that are used by plants.The carbn dioxide and water also return to the environment where they can be used by plants and animals.

  สารอาหารกลายเป็นส่วนหนึ่งของดิน สารอาหารเหล่านี้บางอย่างเป็นเเร่ธาตุของพืช คาร์บอนไดออกไซด์เเละน้ำได้กลับคืนไปสู่สิ่งเเวดล้อมที่ที่พืชเเละสัตว์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย

  The process of breaking down dead material or waste matter into simple substances is called decay or decomposition.

  กระบวนการทำลายซากที่ตายเเล้วหรือวัตถุที่เป็นของเสียให้เป็นธาตุพื้นฐานเรียกว่า decay(การเน่าเปื่อย)หรือ decomposition(การเสื่อมสลาย)

Decomposing animals   ย่อยสลายสัตว์

  The top predators often do not eat the entire animal that they kill.Part of it may be eaten by scavengers like hyenas,vultures and crows.

  นักล่าชั้นบนสุดมักจะกินอาหารที่พวกเขาฆ่าได้ไม่หมด บางส่วนของมันจะถูกกินโดย scavengers(ผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์)อย่างเช่นไฮยีน่า อีเเร้งเเละกา

  Flies and maggots also feed on the dead animal.Decomposers like bacteria and fungi grow on whatever remainsThe body then decays into simple substances that reะurn to the environment.

  แมลงวันและหนอนได้อาหารจากสัตว์ที่ตายด้วย ผู้ย่อยสลายอย่างเเบคทีเรียเเละเห็ดราเจริญเติบโตบนส่วนใดก็ตามที่เหลืออยู่ เเล้วร่างกายก็จะเน่าเปื่อยไปเป็นธาตุพื้นฐานกลับคืนสู่สิ่งเเวดล้อม

Decomposing waste   ย่อยสลายของเสีย

  Decomposers also break down waste matter into simple substances that plants can use.Bacteria are used in sewage treatment plants to make human waste safe for discharge into rivers or the sea.

  ผู้ย่อยสลายนยังทำลายวัตถุที่เป็นของเสียให้เป็นธาตุพื้นฐานที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ เเบคทีเรียถูกนำไปใช้ในโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อทำให้ของเสียของมนุษย์ี่มีความปลอดภัยก่อนที่จะปล่อยลงสู่เเม่น้ำหรือทะเล

< Prev            

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6