พ.ย.
29
ปิดความเห็น บน Elastic spring force

Elastic spring force

Author Hope    Category Forces     Tags

3. Elastic spring force เเรงสปริงยืดหยุ่น

  A spring changes its shape and lengh when it is stretched or compressed. When released, It goes back to its original shape and length.

  สปริงเปลี่ยนแปลงรูปร่างและความยาวของมันเมื่อมันถูกยืดออกหรือบีบอัด เมื่อปล่อย,มันจะกลับไปที่รูปร่างเดิมและความยาวของมัน

  A force acts on spring to stretch or compress it. The spring in return exerts a force on whatever is stretching or compressing it. The type of force that springs exert on objects that compress or stretch them is known as elastic spring force.

  เเรงที่กระทำกับสปริงที่จะยืดหรือบีบอัดมัน สปริงจะออกเเรงในทางกลับกันต่อสิ่งที่ยืดหรือบีบมัน ชนิดของแรงที่สปริงออกแรงกับวัตถุที่บีบอัดหรือยืดพวกมันเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น แรงสปริงยืดหยุ่น

jack-in-the-box   It is the elastic spring force that makes a ‘Jack-in-the-box’ pop out of the box.

  มันเป็นแรงสปริงยืดหยุ่นที่ทำให้ ‘Jack-in-the-box'(กล่องของเล่นที่มีตุ๊กตาโผล่ขึ้นมาเมื่อเปิดกล่อง)เด้งออกจากกล่อง

  The spring of a toy like ‘Jack-in-the-box’ is compressed when the ‘Jack’ is inside the box. The compressed spring exerts a force on the lid. this is the elastic spring force.

  สปริงของของเล่นอย่าง ‘Jack-in-the-box’จะถูกบีบอัดเมื่อ ‘Jack’ (ตัวตุ๊กตา)อยู่ภายในกล่อง สปริงที่บีบอัดออกเเรงกับฝาปิดนี้คือ เเรงสปริงยืดหยุ่น

  When the lid is opened, the force exerted on the spring is removed. Thus, the spring returns to it original shape and length. As a result, ‘Jack’ pops up from the box.

  เมื่อฝาถูกเปิดออก,เเรงที่กระทำกับสปริงถูกคลายออก ด้วยเหตุนี้,สปริงก็จะกลับคืนรูปร่างเดิมเเละความยาว เป็นผลให้,’Jack’ (ตัวตุ๊กตา)เด้งขึ้นมาจากกล่อง

  Elastic potential energy is stored in objects that have been stretched, compressed, bent, or twisted.

  พลังงานศักย์ยืดหยุ่นจะถูกเก็บไว้ในวัตถุที่ได้รับการยืด, บีบอัด, งอ, หรือบิด

  We say that a spring is elastic because it goes back to the original shape after being stretched or compressed.

  เรากล่าวว่าสปริงคือความยืดหยุ่นเพราะมันกลับสู่รูปร่างเดิมหลังจากที่ถูกยืดหรือบีบอัด

< Prev       Next >

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6