พ.ย.
28
ปิดความเห็น บน Different Types of Forces

Different Types of Forces

Author Hope    Category Forces     Tags

  Different Types of Forces   ชนิดต่างๆของเเรง

There are many different types of forces around us.
มีเเรงอยู่หลายประเภทรอบๆตัวเรา

1.Gravitational force   แรงโน้มถ่วง

  All objects in the universe exert a force on all other object. This is called gravitational force. gravitational force is the force of attraction between objects that have mass. The gravitational force exerted by Earth on all objects on its surface is called gravity. The earth’s gravity causes an object in the air to fall to the ground. In 1687, Sir Issac Newton, an English scientist, first attempted to set out the laws of gravity.

  วัตถุทั้งปวงในจักรวาลจะมีแรงกระทำกับวัตถุต่างๆทั้งหมด นี่เรียกว่าแรงโน้มถ่วง แรงโน้มถ่วงเป็นแรงของการดึงดูดระหว่างวัตถุที่มีมวลสาร แรงโน้มถ่วงกระทำโดยโลก กับวัตถุทั้งหมดที่อยู่บนพื้นผิวเรียกว่าแรงดึงดูด แรงดึงดูดของโลกทำให้วัตถุในอากาศตกลงพื้นดิน ในปี ค.ศ.1687, เซอร์ไอเเซค นิวตัน, นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นครั้งเเรกที่พยายามในการออกกฎของแรงโน้มถ่วง

  The gravitational force between the moon and the Earth keep the moon revolving around Earth.

  แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงจันทร์และโลกที่รักษาการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์

  Hold out your palm and place an object on it. The force that you feel on your palm is the weight of that object. The weight of an object is the amount of gravitational force acting on it. An object on earth has weight because of gravitational force between the object and the Earth. An object with more mass will have more weight.

  เเบฝ่ามือของคุณออกและวางวัตถุบนนั้น แรงที่คุณรู้สึกบนฝ่ามือของคุณคือน้ำหนักของวัตถุ น้ำหนักของวัตถุคือปริมาณของแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อมัน(วัตถุ) วัตถุบนพื้นโลกมีน้ำหนักเนื่องจากแรงโน้มถ่วงระหว่างวัตถุและโลก วัตถุที่มีมวลมากขึ้นจะมีน้ำหนักมากขึ้น

  In outer space, away from any planet or star an object becomes weightless.

  นอกอวกาศ,ที่ไกลออกไปจากดาวเคราะห์หรือดวงดาววัตถุจะกลายเป็นไร้น้ำหนัก

< Prev      Next >

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6