พ.ย.
28
ปิดความเห็น บน The Effects of a Force

The Effects of a Force

Author Hope    Category Forces     Tags

  The Effects of a Force   ผลของเเรง

  1. A force can make a stationary object move.   แรงสามารถทำให้วัตถุที่หยุดนิ่งเคลื่อนที่

  When a force is applied on an object at rest, it makes the object move. A force is applied to the ball when it is kicked. The stationary ball begins to move.
  เมื่อแรงถูกนำไปใช้กับวัตถุที่หยุดพัก มันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ เเรงนำไปใช้กับลูกบอลตอนที่มันถูกเตะ ลูกที่หยุดนิ่งก็เริ่มเคลื่อนที่

  2. A force can speed up a moving object.   เเรงสามารถเพิ่มความเร็ววัตถุที่เคลื่อนที่

  Kick the ball in the direction in which it is already moving makes the ball move faster.
  เตะลูกไปในทิศทางเดิมที่มันกำลังเคลื่อนที่อยู่แล้วทำให้ลูกไปได้เร็วขึ้น

  3. A force can slow down a moving object.   เเรงสามารถทำให้วัตถุที่เคลื่อนที่ช้าลง

  Jen ran after the ball. Jim pushed him back. He slowed down.
  เจนวิ่งตามหลังลูกบอล จิมผลักเขาถอยหลัง เขาชะลอตัวลง

  4. A force can change the direction of a moving object.   เเรงสามารถเปลี่ยนทิศทางของวัตถุที่เคลื่อนที่ได้

  Kicking the ball in another direction changes the direction the ball was moving in. A tennis player changes the direction of the ball when she hits the moving ball with the racket.
  เตะบอลไปในทิศทางอื่นทำให้เปลี่ยนแปลงทิศทางของลูกที่กำลังเคลื่อนที่ไป ผู้เล่นเทนนิสเปลี่ยนทิศทางของลูกบอลเมื่อเธอตีลูกบอลที่เคลื่อนที่อยู่ด้วยไม้

  5. A force can stop moving object.   เเรงสามารถหยุดวัตถุที่เคลื่อนที่ได้

  The ball flew toward the goal. The goalkeeper exerted a force on the ball when he caught it, and stopped the goal. What did the force do to the ball? It stopped the ball from moving.
  ลูกบอลลอยไปยังประตู ผู้รักษาประตูออกแรงที่ลูกบอลตอนที่เขาคว้ามันและหยุดการทำประตู เเรงทำอะไรกับลูกบอล? มันหยุดลูกบอลจากการเคลื่อนที่

  6. A force can change the shape of the object.   เเรงสามารถเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุ

  Puwit crushed the ball he was holding. What happened to the shape of the ball? Crushing the ball changed its shape.
  ภูวิท บี้ลูกบอลที่เขาถืออยู่ เกิดอะไรขึ้นกับรูปร่างของลูกบอล? การบี้ลูกบอลทำให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างของมัน

< Prev      Next >

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6