พ.ย.
20
ปิดความเห็น บน Energy – Introduction

Energy – Introduction

Author Hope    Category Energy     Tags

  Introduction   บทนำ

  Energy is ability to do work. Energy is necessary for us to carry out life processes and for moving.

  พลังงานคือ ความสามารถที่จะทำงาน พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราที่จะดำเนินกระบวนการของชีวิตและสำหรับการเคลื่อนไหว

  Energy is needed to move cars along the road and boats over the water. It is needed to bake a cake in the oven and also you keep ice frozen in the freezer. It is used when we play our favourite songs on the radio. It is needed to light up our homes. Energy is also needed by our bodies to grow and it allows our minds to think.

  พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นในการเคลื่อนที่ของรถไปตามถนนและเรือเเล่นบนผิวน้ำ มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะอบเค้กในเตาอบและยังให้คุณสามารถเก็บน้ำแข็งแช่ในตู้แช่แข็ง มัน(พลังงาน)จะถูกใช้เมื่อเราเล่นเพลงโปรดของเราในวิทยุ มันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เเสงสว่างกับบ้านของเรา พลังงานยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายของเราที่จะเติบโตและจะช่วยให้จิตใจของเราที่จะคิด

  We get energy from sources of energy. Foods, wood, petroleum, and coal are some energy sources. Electricity is a major source of energy. Most sources of energy available to us owe(หนี้,ได้มา) their origin to the Sun.

  เราได้รับพลังงานจากแหล่งพลังงาน อาหาร, ไม้, ปิโตรเลียมและถ่านหินเป็นบางส่วนแหล่งพลังงาน ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ แหล่งพลังงานส่วนใหญ่ที่มีให้เราได้ใช้มีต้นกำเนิดมาจากดวงอาทิตย์

Sub topic  เนื้อหาย่อย

A. Sources of energy     เเหล่งพลังงาน

B. Forms of energy     รูปเเบบของพลังงาน

C. Conversion of energy     การแปลงพลังงาน

Learning objectives   วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  Student should be able to :    นักเรียนควรสามารถที่จะ :

  • Show and become aware that energy from most of the energy resources indirectly derived from the sun.
    แสดงให้รู้ว่าว่าพลังงานที่ได้จากแหล่งพลังงานทั้งมวลได้รับมาจากดวงอาทิตย์โดยทางอ้อม
  • Recognize and give examples of the various forms of energy.
    รู้จักและยกตัวอย่างของรูปแบบต่างๆของพลังงาน
  • Show and understand that energy can be converted from one form to another.
    แสดงถึงความเข้าใจที่พลังงานสามารถจะแปลงจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง

Next >

Comments are closed.

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Uncategorized.

My World of Science P.6